Skærmbillede 2015-09-07 21.33.01Stentklapper (TAVI)

Symetis katetret baserede stent klap er en selvekspanderende og selv tilpassende biologisk hjerteklap til brug for endovaskulær behandling af hjerteklap lidelser. Hjerklappen er lavet ud af porcin perikardium monteret på en selvudvidende nitinol ramme. Stentklappen findes både til trans apikal (TA) og trans femoral (TF) brug.

For yderligere information www.symetis.com