Isolator multifunctional Pen

  • Stabilt skafte giver konstant kontakt med vævet
  • Afgiver den planlagte RF energi hvor og når du vil have den
  • Kan pace for at bekræfte exit block mellem atriemanchetten og selve atriet ved at lave punktstimuli på atriemanchetten
  • Kan sense for at bekræfte entrance block ved med penne at opfange stimuli forskellig fra base line
  • Kan stimulere vha. høj frekvens stimulation for at identificere evt. ganglion plexi, efterfølgende ablatere dem og endelig bekræfte inaktivitet
  • Kan ablatere for at skabe præcise læsioner

coolrailCoolrail™ linear pen

AtriCure’s Coolrail linear pen er designet for at skabe læsionslinier på hjertevæv. Dybe læsioner opnås ved at lade ablationskæberne vandkøle således at vævstemperaturen og modstanden i vævet holdes nede. Herigennem drives energien dybere ned i vævet og en konsistent læsion dannes.

bipolar1

Ved t=0 sekunder; strømmen startes mellem de 2 elektroder. Strømmen er angivet med røde linier.

bipolar2

Ved t=20 sekunder; Energien drives dybere og dybere ned i vævet.

bipolar3

Ved t=40 sekunder; transmural læsion er skabt.

*studie baseret på 5mm vævstykkelse

Fysiske egenskaber

  • Med de 30 mm lange elektroder skabes lange læsioner og herved en hurtigere procedure
  • Den distale del kan artikuleres +/-25 grader for at forbedre tilgangen til de anatomiske strukturer
  • Bøjeligt 7.5 cm distalt skafte tillader, at elektroder kan positioneres og få fuld kontakt gennem de anlagte porte

For yderligere information www.atricure.com