gelweave

Gelweave™

Gelweave™ er en kædestrikket polyesterprotese forseglet med en unik hydrolyserbar gelatine.

Gelweave™ fåes også i forgrenede udgaver, som gør det muligt at rekonstruere hovedpulsårens forgreninger eller at foretage et peroperativt anlæg af en perfusionskanyle under en cardio-pulmonær bypass-operation, hvor der anvendes antegrad perfusionsteknik (Ante-Flo).

Forseglingen giver unik mulighed for Heparin bonding, så der aktivt forebygges mod thromber i den første kritiske postoperative periode og/eller Rifampicin bonding ved højrisiko for infektion.

Et omfattende udvalg af Gelweave™ specialiserede proteser inkluderer

  • Ante-Flo - erstatning af aorta thoracica
  • 3 og 4 grenede Plexus – erstatning af aortabuen og dennes hovedforgreninger
  • Trifurcate – 3 grenet thoracoabdominal bypass protese
  • Coselli Thoracoabdominal Graft™ - 4 grenet thoracoabdominal protese
  • Valsalva™ - reparation eller erstatning af beskadiget eller sygdomsangrebet aorta thoracica

For yderligere information www.vascutek.com