ITC – Hemochron koagulationsmonitorering

hemochron

I de sidste 40 år har ITC været verdens førende inden for hemostase monitorering og point-of-care testing. Aktiveret koagulationstid (ACT+ og ACT-LR), aktiveret partiel tromboplastintid (APTT og APTT citrat) og protrombintid (PT og PT citrat) tester er generelle koagulationsscreeningtester, der anvendes til måling af kaskadens funktionalitet.

ACT testen er den foretrukne metode til monitorering af heparinbehandling under hjerteoperationer og PCI. Frisk fuldblod tilsættes en aktivator (Celite®, silica, kaolin eller glaspartikler), og der tages derefter tid på dannelsen af et koagel. Den type aktivator, der anvendes, påvirker graden af forlængelse af ACT til en given heparindosis.

Hemochron® Fuldblodskoagulationssystem

- Hemochron Signature Elite